Nyskie szkice muzealne

  Zapowiedzi: 8 września 2018, godz. 12.00 – odbędzie się spotkanie autorskie promujące XI tom „Nyskich Szkiców Muzealnych” – w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Jedenasty tom cyklicznego wydawnictwa, prezentujący dorobek naukowy pracowników Muzeum Powiatowego w Nysie oraz zaproszonych do współpracy gości. Wydanie z 2018 r. składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest Czytaj więcej…