ROKOKO

  Jak we wstępie poprzedniego artykułu napisałam, style: gotycki i barokowy – wywodziły się z Włoch. Jednak końcowa faza baroku, określana jako styl późnobarokowy jest ostatnim, pełnym blasku okresem, który zapoczątkowany został we Francji; tam się rozwinął najpełniej i jak style poprzednie – opanował większość krajów europejskich (za panowania Ludwika XV). O ile okres początkowy Czytaj więcej…

BAROK

Styl poprzedni – RENESANS – panował w zasadzie do początków II poł. wieku XVI i u schyłku tego wieku, wielcy mistrzowie późnego renesansu, coraz śmielej wprowadzali nowe formy architektoniczne, które mogą być uznawane za zapowiedzi nowego stylu – zwanego Barokiem (barocco). Podobnie jak renesans tak barok początki swoje wywodzi z Włoch, skąd przenika w kierunku Czytaj więcej…

RENESANS

  Pamiętamy, że gotyk powstał w Europie zachodniej, we Francji,by stopniowo obejmować swoim zasięgiem inne kraje. Styl kolejny – zwany renesansem – zapoczątkowany został, dla odmiany, w kraju Europy południowej, we Włoszech. Był przeciwstawieniem przenikającego zza Alp nielubianego gotyku, określanego przez Włochów pogardliwie „barbarzyńskim”, co swoje podłoże miało jeszcze w podbojach rzymskich przed upadkiem Cesarstwa. Czytaj więcej…

Gotyk

  Po okresie romanizmu ( romańszczyzny) X – poł. XIII wieku, na północy Francji początki swoje znalazł nowy styl zwany gotykiem. Nowe zmiany, odróżniające od  stylu poprzedniego wprowadzono w pierwszej kolejności w architekturze / budownictwie by w następnej kolejności wprowadzać je w innych dziedzinach życia codziennego. Nowy styl, z Francji rozprzestrzenił się na ówczesne kraje Czytaj więcej…

Romańszczyzna w Polsce

Przyjmuje się, że w roku 1000 wykształciła się w Polsce romańska architektura sakralna. Kościoły były wówczas ośrodkami kultu oraz spełniały funkcje obronne. Ten okres miał bardzo duże znaczenie dla kształcenia się budynków mieszkalnych, grodów i zamków obronnych. Informacje dotyczące budownictwa świeckiego z tych czasów są bardzo skąpe. Z grodów i zamków zostały jedynie nieznaczne fragmenty Czytaj więcej…